Výhody cvičenia vo dvojici a v skupine
Väčšia motivácia prekonávať sám seba, vytváranie lepších vzťahov medzi vami na základe prekonávania spoločných prekážok pri cvičení.

 

Nevýhody cvičenia vo dvojici a v skupine
Menej času na individuálny prístup, tréningový plán sa ťažšie robí presne na jednotlivca ak máte rozličné požiadavky.

S akými klientami pracujem

Športovci- (kondičná príprava, kompenzácia zaťaženia,po úrazoch)

Bežná populácia – od 10 do 99 rokov

Ľudia s problémami alebo po úrazoch- chrbát, kolená, ramená, zlomeniny

Špecifické skupiny- tehotné (od 2 trimestra) vysoký krvný tlak, cukrovka, extrémna obezita

Tréning vo dvojici cena balíčkov sa líši podla počtu zakúpených tréningov: Balíček č.1, Balíček č.2, Jednorázový tréning.

Balíček č.1 – cena 45

Cena za tréning – 45 eur

10 tréningov

Vstupný pohovor

Odváženie na váhe IN BODY

Diagnostika FMS

Kontrolné testy

Úprava stravy

  Nastavenie tréningov na mieru 

  Jedálniček za výhodnejšiu  cenu 

Balíček č.2 – cena 800 eur

Cena za tréning – 40 eur

20 tréningov

Vstupný pohovor

Odváženie na váhe IN BODY

Diagnostika FMS

Kontrolné testy

Úprava stravy

   Nastavenie tréningov na mieru 

  Jedálniček za výhodnejšiu  cenu 

Jednorazový tréning- cena 60 eur

Vstupný pohovor

Tréning pre 3 maximálne 8 ľudícena balíčkov sa líši podla počtu zakúpených tréningov, cena je rovnaká bez ohľadu či je na tréningu 3 alebo 8: Balíček č.1, Balíček č.2, Jednorázový tréning.

Balíček č 1 – cena  600

Cena za tréning – 60 eur

10 tréningov

Vstupný pohovor

Odváženie na váhe IN BODY

Kontrolné testy

Úprava stravy

Jedálniček za výhodnejšiu cenu

Balíček č 2 – cena  1000

Cena za tréning – 50 eur

20 tréningov

Vstupný pohovor

Odváženie na váhe IN BODY

Kontrolné testy

Úprava stravy

Jedálniček za výhodnejšiu cenu

Jednorazový tréning- cena 70 eur

Vstupný pohovor