Zdravý zamestnanec = Dobrý zamestnanec

„Zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“. Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky.

Nespočetne veľa výskumov dokazuje, že primárna prevencia zdravia do ktorej spadá aj cvičenie a zvýšenie záujmu ľudi o vlastné zdravie je pre firmu menej nákladna ako keď je na PN a jeho prácu musí robiť niekto iný ktorý má zrazu dvakrát viac práce.

Pravidelne cvičenie zvyšuje produktivitu zamestnanca zlepšuje obrannyschopnosť organizmu kompenzuje stres a bolesti spôsobne sedavým zamestnaním. Cvičenia v skupine budujú kolektív a zlepšuje prácu v skupine.

Ponuka prednášok:

Prednáška – zdravý životný štýl

Čím viac sa človek dozvie o možnostiach pozitívneho ovplyvnenia svojho zdravia tým väčšia je pravdepodobnosť že sa bude starať o svoje zdravie sám.

Prednáška- Dýchanie ako veľmi nás ovplyvňuje

Ako zlepšiť zdravie, imunitu a výkon vašich zamestnancov prostredníctvom dychových cvičení.

Sústredenie,  spánok, rýchlejšia regenerácia, schopnosť lepšie zvládať väčšiu psychickú ale aj fyzickú námahu.

Ponuka cvičení:

Kompenzačné a dychové cvičenia

DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizacia) ACT(acral coactivation therapy) strečingové cvičenia.

Cieľ:

-odstránenie bolestí chrbta spôsobených sedením
-regulácia stresu
-aktivácia bránice plus svalového korzetu
-lepšia aktivita CNS

Kondíčné cvičenia

Tabata, Kruhový tréning

Cieľ:

-aktivácia srdcovocievneho systému
-regulácia stresu, hmotnosti
-zvýšenie percenta svalov
-kompenzácia sedavému zamestnaniu
-lepšia aktivita CNS

Kurzy sebaobrany

Bojové umenie Wing Tsun patri medzi najefektívnejšie a najlogickejšie bojové umenia je vhodné pre každého bez rozdielu veku a pohlavia nie sú kladené nároky na kondičnú pripravenosť. Cez bojové umenie sa skvele buduje kolektív a ľudia sa naučia cenné poznatky zo sebaobrany.

Cieľ:

-budovanie kolektívu
-základné techniky úderov, kopov
-technika padania
-používanie najrôznejších predmetov na obranu
-boj proti viacerým útočníkom
-psychológia boja rady a tipy

Ak nemáte na dané aktivity priestor tak ho viem zabezpečiť ak je to v dostatočnom časovom predstihu.

Pre informácie ohľadom cien alebo priebehu aktivít ma kontaktujte cez email alebo na telefónnom čísle v sekcii kontakt.