„Úspech je dieťaťom dvoch rodičov: vytrvalosti a presnosti.“ —  Orison Swett Marden 

Čo je to diagnostika FMS

Functional Movement Screen alebo FMS vznikla za účelom diagnostikovania kvality pohybu je otestovaná na veľkom množstve vrcholových ale aj bežných športovcov vykonáva sa pomerne jednoducho a odhalí vaše disbalancie ktoré môžu viesť k zraneniu a ovplyvniť váš výkon.

Pri odhalení svalovej disbalancie alebo nejakého problému vieme kompenzačnými cvičeniami problém odstrániť.

Diagnostiku FMS by mal vykonávať len človek, ktorý má patričné vedomosti a skúsenosti a zúčastnil sa školenia FMS.

Celé testovanie  sa skladá zo 7 cvičení  každé cvičenie sa hodnotí od 1 do 3 v prípade bolesti  sa hodnotí 0. Cvičenia sú zamerané na mobilitu, stabilitu a pohybové stereotypy.

Fms Diagnostika

 

1 Deep squat

Hlboký drep ​v ktorom sledujeme mobilitu dolných končatín, hlavne bedrových kĺbov a členkov a stabilitu trupu. Sleduje sa aj mobilita ramenného pletenca a hrudnej chrbtice.

 

2  Hurdle step

Prekročenie prekážky hodnotí sa stabilita na 1 nohe stabilita trupu a prevedenie celého pohybu rovnako aj mobilita bedrových klbov.

 

3 Inline lunge

Výpad​ v sťažených podmienkach. Pri teste sledujeme stabilitu a mobilitu bedier, kolien, členkov a chodidiel ale aj hrudnej chrbtice a ramien. Odhaľuje disbalancie medzi pravou a ľavou stranou.

 

4 Shoulder mobility

Pohyblivosť ramien sleduje sa pohybový vzor ramien  a hrudnej chrbtice. Vďaka testu vieme odhaliť rozdielnu mobilitu ľavého a pravého ramena. Pri tomto teste kontrolujeme aj Impingement syndróm ktorý ukazuje na syndróm bolestivosti ramena kvôli zúženému priestoru medzi hlavicou humeru a zobákovým výbežkom lopatky.

 

5 Active straight leg raise

Alebo aktívne zdvihnutie nohy, pri ktorom testujeme mobilitu  zadného svalového reťazca zatiaľ čo  musí byť udržaná stabilita panvy a vystretie opačnej nohy.

 

6 Trunk stability push up

Kľuk za sťažených podmienok, sledujeme stabilitu chrbtice a odhaľujeme kompenzačné pohyby, ktoré poukazujú na nesprávne pohybové vzory. Kontrolným testom je test extenzie chrbtice pričom sledujeme, či sa objaví bolesť.

 

7 Rotary stability

Stabilita trupu pri pohybe horných a dolných  končatín prebieha v pozícii na 4. Kontrolný test testom opäť odhaľujeme bolestivosť.

 

Čo nám povie výsledok ?

Ak nazbierate menej ako 14 bodov je vyššia pravdepodobnosť že príde k nejakému úrazu alebo zraneniu či preťaženiu segmentu pri bežných denných a športových aktivitách dochádza ku kompenzačným pohybovým vzorom .Výsledok preťaženie, rýchlejšia únava a neschopnosť vyvinúť maximálnu silu.

Pri počte bodov menej ako 14 ​sa zaraďuje najprv kompenzačný tréning a zameriava sa na odstránenie slabín a až následne sa prechádza do kondičného, siloveho tréningu.

Po 2 -3 mesiacoch korekčného programu zopakovať diagnostiku či sa daný problém odstránil.

Maximálny počet bodov je 21,

Vaše výsledky v teste budete mať k dispozícii.

Balíček 1

Cena 50eur  

Diagnostika FMS 

Vysledková tabulka emailom 

 Korekčné cvičenia

Balíček 2

Cena 100eur  

Diagnostika FMS 

Vysledková tabulka emailom 

 Korekčné cvičenia

2 tréningy  počas ktorých preberieme korekčný program