Moja vízia práce s klientom

 

Mojim hlavným cieľom je pomáhať ľudom.

Klient musí vedieť, kde je a kam smeruje .

Vždy vysvetlím svojmu klientovi či sú jeho požiadavky reálne a splniteľné  a v približne akom časovom horizonte.

Klientove požiadavky sú pre mňa prioritou, avšak kladiem dôraz na dobrý základ a správne cvičenie.

Práve vďaka tomu mám spokojných klientov, ktorí so mnou dosahujú svoje výsledky.

Ako prebieha osobný tréning so mnou

Krok č 1– Na to aby mohol byť tréningový plán postavený na vašu mieru je potrebné aby som vás najskôr spoznal a to prostredníctvom dotazníka a vstupného rozhovoru. Nastavenie cieľov, kontrolné testy,stanovenie približného dátumu dosiahnutia cieľov.

Krok č 2– Odváženie klienta na váhe ( In Body) stanovenie  podielu svalov a tukov v kg a v % plus porovnanie s bežnými hodnotami populácie.

Krok č 3– Diagnostika FMS viac v sekcii (FMS diagnostika)

Krok č 4– Začiatok odstraňovania svalových dysbalancii, pridanie stabilizačných cvičení na aktiváciu svalového korzetu a svalov (core).

Krok č 5– Kondičný alebo silový tréning poprípade trénning držania tela. (zaleži od cieľov klienta)

Krok č 6– Kontrola dosahovania cieľov.